onWeekdays

Příprava na válku / Preparation for war (1)

0x00c: Příprava na válku / Preparation for war (1)