onWeekdays

Moje polovina snídaně / My half of breakfast

0x017: Moje polovina snídaně / My half of breakfast