onWeekdays

Železniční stanice / Railway station (1)

0x09c: Železniční stanice / Railway station (1)