onWeekdays

Zpráva / Message

0x134: Zpráva / Message